Grafická verzia

Baláži Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228634
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: balazi.skola@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2009
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 6.11.2018
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2021 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Tenisový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 18.6.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.