Grafická verzia

Balážik Pavel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228638
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: cabezon@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, futbal (futbal) Liptovský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.1994
Iný športový odborník, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.1994
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Liptovský tenisový klub Liptovský Mikuláš bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 27.10.2009 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Ružomberok dobrovoľník 27.10.2009 31.10.2022
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Máj Ružomberok-Černová bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2019 4.8.2021
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Podtureň bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 27.10.2009 31.10.2022
Tréner iný šport (Kondičný tréner 2 .kv. stupňa) 7.3.2019 7.3.2022
Športový rozhodca futbal (futbal) 21.3.2019 30.6.2020

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Pavel Balážik
IČO: 52676978
Miesto podnikania: Cédrová 490/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 20.9.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.