Grafická verzia

Baliak Matej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228647
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: baliakm@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2003
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2004 31.10.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Združených závodov a organizácií (ZZO) Čadca bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 16.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 14.6.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.