Grafická verzia

Baran Vladimír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228677
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: obec@ladomerska-vieska.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Telovýchovná jednota ČSAD Ladomerská Vieska bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2004
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2004 31.10.2021
Funkcionár Telovýchovná jednota ČSAD Ladomerská Vieska bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2018 31.10.2021
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 29.11.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 1.10.2004 31.10.2018
Iný športový odborník tenis 1.10.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.