Grafická verzia

Bartovič Miroslav, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228730
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mbartovic9@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2004 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.4.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 21.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Miroslav Bartovič
IČO: 37127977
Miesto podnikania: Eisnerova 7106/58A, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.