Grafická verzia

Beck Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228745
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bekis@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.11.2014 31.10.2022
Tréner, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.11.2014 31.10.2022
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Družstevník Podzámčok zmluva o amatérskom vykonávaní športu 31.1.2017
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2017 31.10.2021
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Športový klub KAPI Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 25.11.2014 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 28.3.2017 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Karol Beck
IČO: 47994649
Miesto podnikania: Podzámčok 161, 096 26 Dobrá Niva, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 24.11.2020
ukončenie podnikania 1.11.2020 23.11.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.