Grafická verzia

Beňadik Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228795
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peterbenadik22@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2021
Funkcionár Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2016 31.10.2021
Funkcionár Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2016 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2016 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 26.5.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.