Grafická verzia

Beňadik Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228796
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.2.1985
Kontaktná adresa: Lánska 925/1-42, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.benadik@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2004 31.10.2019
Športový rozhodca, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2004 31.10.2019
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2004 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 20.9.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 20.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 4.5.2004 31.10.2019
Tréner tenis 25.11.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Beňadik
IČO: 46966498
Miesto podnikania: Lánska 925/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.