Grafická verzia

Beňadik Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228796
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.benadik@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 2.12.2003
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2004 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Benet Lawn-tennis Club Bytča bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2018 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 4.5.2004 31.10.2021
Tréner tenis 25.11.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Beňadik
IČO: 46966498
Miesto podnikania: Komenského 1022/1, 014 01 Bytča, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.