Grafická verzia

Bende Herbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228803
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: herbert.bende@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2005 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.1.2005 31.10.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2007
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2007
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2009 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.1.2005 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 27.3.2009 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Herbert Bende
IČO: 41478398
Miesto podnikania: Kadnárova 9945/91, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 26.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.