Grafická verzia

Béreš Matúš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228827
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mato.beres@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2003
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2016 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2016 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 2.5.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 6.11.2016 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 30.4.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Matúš Béreš
IČO: 52374165
Miesto podnikania: Ulica Veterná 6490/11, 917 01 Trnava, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 17.4.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.