Grafická verzia

Birčeková Barbora

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228869
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: barbora.bircekova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.2.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Ružomberok bez zmluvy/registrácia/člen 17.2.2004
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 27.10.2009 31.10.2022
Tréner, iný šport Slovenská asociácia kondičných trénerov bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 3.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 27.10.2009 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 23.4.2012 31.10.2018
Športový rozhodca tenis 23.4.2012 31.10.2018
Tréner iný šport 23.9.2018 23.9.2023

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Barbora Birčeková - PROFESSIONAL
IČO: 46088491
Miesto podnikania: Rumanova 28/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 31.7.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.