Grafická verzia

Blahová Patrícia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228886
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patricia.blahova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, korfbal (korfbal) Slovenská asociácia korfbalu bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2013
Amatérsky športovec, korfbal (korfbal) Korfbalový klub SPU Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2013
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2016 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.2.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 27.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 29.4.2016 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.