Grafická verzia

Blahová Patrícia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228886
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.8.1994
Kontaktná adresa: Dunajská 4, 94911 Nitra, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patricia.blahova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, korfbal (korfbal) Slovenská asociácia korfbalu bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2013
Amatérsky športovec, korfbal (korfbal) Korfbalový klub SPU Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2013
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2016 31.10.2019
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 12.2.2019 31.10.2019
Iný športový odborník, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. dobrovoľník 12.2.2019 31.10.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.2.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 27.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 29.4.2016 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.