Grafická verzia

Blaško Anton, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228896
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: office@tkzilina.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz podnikanie 24.5.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina podnikanie 24.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2004 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.5.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 24.5.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 26.5.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Anton Blaško
IČO: 10945181
Miesto podnikania: Nitrianska 8637/6, 010 08 Žilina, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.