Grafická verzia

Blaško Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228897
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 1.tkroznava@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2019 31.10.2022
Funkcionár 1. tenisový klub Rožňava bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2019 31.10.2022
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2019 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.2.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.2.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 12.11.2004 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.