Grafická verzia

Blaško Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228898
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blaskojozef@pobox.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2013 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2013 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2015 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 29.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 19.11.2013 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 22.4.2015 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Jozef Blaško
IČO: 48064513
Miesto podnikania: Jurigovo nám. 436/1, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 25.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.