Grafická verzia

Blašková Veronika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228903
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: veronikablaskova@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2003
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2010 31.10.2023
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz podnikanie 26.10.2017 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina podnikanie 26.10.2017 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 28.9.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 13.4.2010 31.10.2023
Tréner tenis 17.10.2017 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.