Grafická verzia

Bobok Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228920
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bobokmichal@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2003
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 3.12.2018 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o. z. pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 3.12.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 12.12.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 21.4.2018 31.10.2022
Tréner tenis 24.11.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.