Grafická verzia

Boleman Tomáš, Ing., PhD.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 228960
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tboleman@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2003
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2004 31.10.2022
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2005 31.10.2022
Tréner, tenis TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2005 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) TC EMPIRE Trnava a.s. bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2018 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.7.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 24.8.2004 31.10.2022
Tréner tenis 15.2.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Tomáš Boleman
IČO: 43499171
Miesto podnikania: Ulica Športová 532/16, 917 01 Trnava, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 4.12.2020
ukončenie podnikania 1.11.2020 3.12.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.