Grafická verzia

Broošová Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229019
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katarina@ccbb.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2005 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) TC PLAY TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2005 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.8.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.8.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 28.1.2005 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 28.1.2005 31.10.2020
Tréner tenis 15.2.2005 31.10.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.