Grafická verzia

Cervanová Ľudmila

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229122
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lidapro@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.6.2004
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2013 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub TK Matchpoint Trebatice bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2015 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2015 30.10.2021
Funkcionár Tenisový klub TK Matchpoint Trebatice bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018 31.10.2021
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 28.6.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 23.5.2013 31.10.2022
Tréner tenis 9.11.2015 30.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.