Grafická verzia

Cinkanič Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229141
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stiga@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2017 31.10.2023
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 25.2.2017 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.