Grafická verzia

Csarnakovics Erik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229153
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@love4tennis.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TK LOVE 4 TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2004
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2004 31.10.2021
Tréner, tenis TK LOVE 4 TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2004 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2010 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Deaflympijský výbor Slovenska bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2010
Funkcionár, tenis (tenis) TK LOVE 4 TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Bratislavský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 8.10.2004 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 1.4.2010 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Erik Csarnakovics
IČO: 41307496
Miesto podnikania: Tomašovská 1212/49, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 30.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.