Grafická verzia

Cukrovaný Dušan, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229161
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dusan.cukrovany@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2004 31.10.2022
Tréner, tenis 1. Tenisový klub Humenné bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2004 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2005 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.2.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 16.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 28.1.2005 31.10.2018
Iný športový odborník tenis 28.1.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.