Grafická verzia

Čálik Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229176
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: danielcalik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2004 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2007 31.10.2021
Tréner, tenis OZ Slávia Trnava dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 20.1.2020 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.9.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 16.5.2007 31.10.2020
Iný športový odborník tenis 16.5.2007 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 16.5.2007 31.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.