Grafická verzia

Depeš Martin, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229362
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: depesmartin@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2017 31.10.2023
Funkcionár TK Winners Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021 31.10.2024
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021 31.10.2024
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2021 31.10.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 28.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 29.3.2017 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.