Grafická verzia

Fričová Martina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229781
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jarmila.fricova@netkosice.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 7.11.2007
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TENISOVÁ AKADÉMIA PREŠOV bez zmluvy/registrácia/člen 10.11.2017
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTÍVA KOŠICE bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2018
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2021 31.10.2023
Tréner, tenis TENISOVÁ AKADÉMIA PREŠOV bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2021 31.10.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 17.11.2019 31.10.2021
Tréner tenis 22.8.2021 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.