Grafická verzia

Gerhart Vladimír

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 229926
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: oui.gerhart@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 18.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 20.4.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Vladimír Gerhart
IČO: 41066570
Miesto podnikania: Mičurinova 3426/11, 080 01 Prešov, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 8.6.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.