Grafická verzia

Hasajová Gabriela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230174
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hasajova.gabika@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2019
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TK Petržalka bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 10.2.2005 31.10.2021
Športový rozhodca tenis 18.4.2013 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.