Grafická verzia

Hodrušský Branislav, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230295
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: branislavhorussky@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2016 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Telovýchovná jednota Lokomotíva Bánov bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2016 31.10.2022
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Telovýchovná jednota Lokomotíva Bánov bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Funkcionár Telovýchovná jednota Lokomotíva Bánov bez zmluvy/registrácia/člen 9.10.2018 31.10.2022
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.10.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.10.2018 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Telovýchovná jednota Lokomotíva Bánov bez zmluvy/registrácia/člen 5.12.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 7.11.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 6.11.2016 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 1.12.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.