Grafická verzia

Höher Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230301
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: janhoher@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz dobrovoľník 24.5.2004 31.10.2021
Tréner, tenis (tenis) Telovýchovná jednota Slávia Právnik Bratislava dobrovoľník 24.5.2004 31.10.2021
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.2013 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.3.2020 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 5.12.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 18.4.2013 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.