Grafická verzia

Holičková Hana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230312
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hanaholickova88@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2008
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 3.12.2018 31.10.2022
Tréner, tenis TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o. z. dobrovoľník 21.1.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.12.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.11.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.