Grafická verzia

Hončová Michaela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230332
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michaela.honcova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Slovan Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Iný športový odborník, tenis Leon Tennis Academy o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2020 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.2020 31.10.2022
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 22.10.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 1.3.2021 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.