Grafická verzia

Horný Maroš, BSc.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230352
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: maros.horny@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Tlmače bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2004
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2015 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Tlmače bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2015 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 9.10.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 12.10.2015 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.