Grafická verzia

Horváth František

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230356
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lolo9@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2004 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub Slávia STU Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2004 31.10.2022
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.5.2007 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Slávia STU Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Bratislavský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 5.4.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 8.9.2004 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 9.5.2007 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: František Horváth
IČO: 32074549
Miesto podnikania: Žabotova 3209/8, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 10.12.2020
ukončenie podnikania 1.11.2020 9.12.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.