Grafická verzia

Horváth Rudolf

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230367
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rudolf.horvath@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.8.2006 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.4.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 28.8.2006 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Rudolf Horváth
IČO: 43316026
Miesto podnikania: Opavská 10229/26A, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 29.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.