Grafická verzia

Hradecká Andrea

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230390
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andreasebova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2003 31.10.2022
Tréner, tenis TK Slávia SPU Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2003 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TK Slávia SPU Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2003
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2005 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 14.11.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 15.12.2003 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 9.2.2005 31.10.2018
Iný športový odborník tenis 9.2.2005 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Andrea Hradecká
IČO: 41061594
Miesto podnikania: Cintorínska 1388/20, 951 35 Veľké Zálužie, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 23.11.2020
ukončenie podnikania 1.11.2020 22.11.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 31.10.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.