Grafická verzia

Hrebík Dušan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 230406
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dusan.hrebik666@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2015 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2015 31.10.2022
Funkcionár Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2018 31.10.2022
Funkcionár Východoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2018 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 29.10.2019
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2021 31.10.2022
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub 56 Iliašovce bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 13.4.2015 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 13.4.2015 31.10.2020
Tréner tenis 8.1.2021 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Dušan Hrebík
IČO: 53577621
Miesto podnikania: Štúrovo nábrežie 2779/18, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.2.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.