Grafická verzia

Lepko Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 231511
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: szrtnz@szm.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, rybolovná technika (rybolovná technika) Zvolenský športový klub rybolovnej techniky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Športový rozhodca, rybolovná technika (rybolovná technika) Zvolenský športový klub rybolovnej techniky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Funkcionár, rybolovná technika (rybolovná technika) Zvolenský športový klub rybolovnej techniky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tréner, rybolovná technika (rybolovná technika) Slovenský zväz rybolovnej techniky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Športový rozhodca, rybolovná technika (rybolovná technika) Slovenský zväz rybolovnej techniky bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor rybolovná technika 1.1.2010 31.12.2020
Športový rozhodca rybolovná technika 1.1.2015 31.12.2020
Športový rozhodca rybolovná technika 15.8.2020 15.8.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.