Grafická verzia

Baranovičová Barbora

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 232746
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bara.baranovicova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodného póla Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) PLAVECKÝ A VODNOPÓLOVÝ KLUB VRÚTKY bez zmluvy/registrácia/člen 29.1.2019
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2021 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.