Grafická verzia

Abrahám Ladislav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 235215
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kompas@atletika.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Bežecký športový klub Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (skoky na lyžiach) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.