Grafická verzia

Víglaská Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 237472
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: office@atletika.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) ŠK RUN FOR FUN bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, futbal (futbal) FC Petržalka, družstvo bez zmluvy/registrácia/člen 11.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.