Grafická verzia

Adámeková Hana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 237891
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: hanka.adamekova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športový aerobik) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Klub športového aerobiku Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Športový rozhodca, gymnastika (športový aerobik) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2022
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.7.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca gymnastika (gymnastika pre všetkých)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.