Grafická verzia

Abelovič Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 238338
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kompas@atletika.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) Slovenská basketbalová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2017
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) BKM SPU Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, iný šport HBK NITRIANSKI RYTIERI bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2020 30.6.2022
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2020 30.6.2022
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 25.10.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.