Grafická verzia

ZLOCHA Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 238437
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zlochaa@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) Hokejový klub HK '95 Považská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2010 30.4.2026
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, iný šport HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2019 30.6.2022
Amatérsky športovec, iný šport Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 10.11.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.