Grafická verzia

Benko Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 238831
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasko.benko@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) 3atletik bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Tréner, iný šport Slovenská asociácia kondičných trénerov bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2020 31.12.2021
Amatérsky športovec, atletika (atletika) ŠK ACHILES Handlová bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport 15.8.2020 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.