Grafická verzia

Vaněk Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 241137
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: romca@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) ŠK JUVENTA Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť(lead)) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo () Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Lezecký klub LA SKALA bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.