Grafická verzia

Ábelová Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 243070
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: upratujemenr@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) AQUATICS Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Telovýchovná jednota Stavbár Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.