Grafická verzia

Žigmundová Zlatica

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 244590
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zzigmundova@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2012 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2013 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Marathon BB Team bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.5.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník plavecké športy 28.5.2012
Tréner plavecké športy 21.8.2013

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.