Grafická verzia

Noris Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 244730
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasnorris@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2012
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 25.11.2014
Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY-ŽIAR bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) YACHT CLUB LIMAR - RÁZTOCKÁ ZÁTOKA bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2018
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2018
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) Slovenský športový spolok bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2021
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) Športový klub SALUTE SPORT TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.