Grafická verzia

Valachová Alexandra

Dátum narodenia: 7.9.1989
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

E-mail: 1saska@centrum.sk

Korešpondenčná adresa

A.Hlinku 43
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Doklady o odbornej sposobilosti

Názov odbornej spôsobilosti Cislo dokladu Platnost od Platnost do Overil Vydal
Rozhodca v short tracku Communication ISU No.2021 6.2.2011 31.7.2017 Ján Magdoško -predseda zväzuPredsedníctvo zväzu Medzinárodná korčuliarska federácia

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 30688060 1.7.2011 športový odborník - členský vzťah k športovej organizácii

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Fyzická osoba vykonávajúca odb... korčuľovanie